Close
Autorizare

Servicii complete de intocmire documentatii pentru obtinerea autorizatiilor necesare amplasarii semnalisticii dorite.

Documente necesare:

Pentru Certificat de Urbanism:

 • extras informativ de carte funciara actualizata (la sect 1,3,5 si 6)
 • planuri cadastrale de la OCPI – copie 2ex
 • contract de spatiu – copie
 • certificat de inmatriculare al societatii – copie
 • certificat constatator pt punct de lucru (daca e cazul) – copie
 • proiect de arhitectura semnat si stampilat de arhitect autorizat – original
 • taxa CU – copie

 

Pentru Autorizatie de Construire:

 • extras informativ de carte funciara actualizata – in termen de 30 de zile de la obtinere
 • contract de spatiu copie legalizata – original
 • acord proprietar notarial (daca e persoana fizica) – original
 • acord Asociatie de Proprietari (daca e cazul) – original
 • proiect de arhitectura 2 ex – original
 • aviz ENEL – daca e firma luminoasa
 • aviz Mediu obligatoriu
 • verificare proiect de catre inginer MLPAT 
 • alte avize specifice in functie de complexitatea lucrarii
 • expertiza tehnica si ISC daca e rooftop…..